4/23/08

एउटा तस्वीर मलाइ माया गर्नेहरुका लागि...


माया गर्नेहरु मायामै बाँधिन चाहन्छन् । माया र प्रेमबीच अन्तर छ भन्छन् प्रेमका भुक्तभोगीहरु । एउटा तस्वीर मलाइ माया गर्नेहरुका लागि...

4/18/08