1/22/08

जमाना आइटीको


मेरो याहुको इनबक्समा एउटा इमेल प्राप्त भयो । इमेल कम्प्युटरको विषय अर्थात् आइटीको विषयमा केन्द्रीत थियो । कम्प्युटरको प्रयोगअघि कम्प्युटरको शब्दावलीमा हाल व्यापक प्रयोग हुँदै आएका शब्दहरु के का लागि प्रयोग गरिन्थ्यो भन्ने विषय कुरा उल्लेख थियो । तपाइलाइ पनि रमाइलो अनि रोचक लागोस् भनेर सो इमेलमा प्राप्त एउटा सामग्री राखेको छु ।

0 comments:

Post a Comment